Language – ME MAU KI TE REO MĀORI

Give Korero Maori a go! You can find interactive conversations, language resources, and advice to help you increase your knowledge of reo Māori. MIHIMIHI Ko Wharepuhunga te maunga Wharepuhunga is the mountain Ko Puniu te awa Puniu is the river Ko Tainui te waka Tainui is the waka Ko Hoturoa te tangata …