TE KIĪNGITANGA – The King movement

Ka ngapu te whenua Ka haere ngā tangata ki whea? E Ruaimoko Purutia! Tāwhia! Kia ū! Kia ita! A ita! Kia mau, kia mau. The earthquake shakes the land Where shall man find an abiding place? Oh Ruaimoko [god of the lower depths] Hold fast! Bind, tightly bind! Be firm, …